ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», 2018 — "Теплохиммонтаж" Холдинг