011.0304.00-сб-гмг-5.5-2 — "Теплохиммонтаж" Холдинг