ГМГ -4.1 черт.№011.0167.00 — "Теплохиммонтаж" Холдинг