ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ», 2020 — "Теплохиммонтаж" Холдинг