ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», 2019 — "Теплохиммонтаж" Холдинг