ГМГ-2 черт.№011.0196.00.СБ — "Теплохиммонтаж" Холдинг