Nevinnomyssky Azot, 2021 – NK-Teplokhimmontazh Holding

Nevinnomyssky Azot, 2021